Gazdaságföldrajz

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

Általános gazdaságföldrajz II. előadás – oktatás a Miskolci Egyetemen

A Magyary-ösztöndíjam vállalásai között szerepelt oktatómunka is a Miskolci Egyetem Társadalomföldrajz Tanszékén. Az egyébként is rengeteg órát tartó kollégáknak így be tudok segíteni, ráadásul egy nagyon izgalmas tantárgyat kaptam meg: az Általános gazdaságföldrajz két féléves előadást (heti 2 óra) és gyakorlatot (heti 1 óra), amely kötelező tantárgy a geográfus BSc-s képzés II. évfolyamának (nagy létszámra azért nem kell gondolni, 26 fős jelenleg az évfolyam).

A tavaszi félévben tehát az Általános gazdaságföldrajz II. előadás és gyakorlat fut. Az utóbbi hetekben a miskolci kollégákkal egyeztettem (figyelembe kellett pl. venni a záróvizsga-követelményeket, illetve hogy mit tanultak az előző félévben az Általános gazdaságföldrajz I. keretében), és végül megszületett a tantárgy tematikája. Sajnos jó magyar nyelvű tankönyv ehhez a tantárgyhoz sincs (viszont javulni fog a helyzet: egy oktatási segédanyag összeállítását is vállaltam, amely őszre lesz készen), úgyhogy a diákok az órai jegyzeteikből tudnak majd készülni – a bátrabbak és érdeklődők pedig olvashatják az ajánlott irodalmakat.

A tananyag összeállításában sokat segített, hogy újra áttanulmányoztam a 6. Gazdaságföldrajzi Nyári Egyetemen (6th Summer Institute in Economic Geography) készített jegyzeteimet, ott ugyanis külön szekcióban foglalkoztunk a gazdaságföldrajz oktatásával, így megismerhettem a kollégák véleményét a különböző, forgalomban lévő angol nyelvű tankönyvekről is. A legtöbben az idén 2. kiadásban is megjelent (sajnos én csak az 1. kiadást tudtam beszeretni) Economic Geography: A Contemporary Introduction (szerzők: Neil Coe, Phil Kelly, Henry Yeung) kötetet használják – lásd például Karen Lai blogját is egy lehetséges óratervről. Tényleg egy nagyon jó alapozó tankönyv, nekem sokat segít a készülésben, hogy hogyan magyarázzak el számomra triviális dolgokat is azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik az alapfogalmakat, megközelítésmódokat.

Az előadás tematikája tehát a következő lett (a gyakorlatról egy következő posztban számolok be):

Általános gazdaságföldrajz II. előadás

2013/2014. tavaszi félév

Kedd 10–12, 314a terem

A tantárgy célkitűzései

A tantárgy célja, hogy az Általános gazdaságföldrajz I. előadás anyagára építve bevezető áttekintést nyújtson a kortárs nyugati gazdaságföldrajz szemléletmódjáról, kutatási kérdéseiről. Bemutatja, hogy napjaink gazdaságföldrajza eltávolodott a „Mi hol van?” és a „Mit hol termelnek?” kérdésétől, és hogy a gazdaságföldrajz segítségével megérthető és megváltoztatható a gazdasági folyamatok térbelisége. A tantárgy a geoinformatikai kutatói szakirány záróvizsgatételeihez szükséges ismeretanyagot is átad (elsősorban a földrajzi övezetesség témakörében), a tanár szakos hallgatók számára pedig a földrajzi övezetesség és a globális gazdaság széles körű megértéséhez járul hozzá.

Tematika

febr. 18. Mezőgazdasági földrajz I.: Az övezetesség mint társadalmi konstrukció, A mezőgazdasági földrajz átalakulása, A természet áruvá válása

febr. 25. Mezőgazdasági földrajz II. A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás zonalitása és gazdaságföldrajzi problémái I.

márc. 4. Mezőgazdasági földrajz III. A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás zonalitása és gazdaságföldrajzi problémái II.

márc. 11. Termelés I. Értékláncok, termelési hálózatok

márc. 18. Termelés II. A vállalat mint gazdaságföldrajzi alapkategória

márc. 25. Termelés III. A munka földrajzai

ápr. 1. Csere: A piac és a kereskedelem földrajzai, pénzügyi földrajz

ápr. 8. A fogyasztás földrajzai

ápr. 15. (Szünet)

ápr. 22. (Szünet)

ápr. 29. A kultúra:gazdaság földrajzai

máj. 6. Az állam mint gazdaságföldrajzi szereplő

máj. 13. Ellenállás és gazdaságföldrajz: munkásmozgalom, szakszervezetek, egyéb társadalmi mozgalmak

Kötelező irodalom

Burgerné Gimes A. (1992): A világ mezőgazdasága. Gazdaságföldrajzi áttekintés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 159–183. (A mezőgazdasági földrajz I–III. részekhez)

Órai PowerPoint-bemutatók, órai jegyzetek. (Valamennyi részhez)

Ajánlott irodalom

Általános irodalom

Coe, N., Kelly, P., Yeung, H. W. C. (2007): Economic geography: a contemporary introduction. Blackwell, Malden, Oxford, Carlton (Továbbiakban: CKY)

Barnes, T., Peck, J., Sheppard, E. (2012): The Wiley-Blackwell companion to economic geography. Blackwell, Maldon, Oxford, Chichester (Továbbiakban: WBCEG)

Barnes, T., Peck, J., Sheppard, E., Tickell, A. (2004): Reading economic geography. Blackwell, Malden, Oxford, Carlton (Továbbiakban: REG)

Mészáros R. és munkaközössége (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár)

Folyóiratok: Economic Geography, Journal of Economic Geography, Progress in Human Geography, Geoforum

Mezőgazdasági földrajz I.: A mezőgazdasági földrajz átalakulása, Az övezetesség mint társadalmi konstrukció, A természet áruvá válása

CKY Chapter 6 (Environment/economy: can nature be a commodity?)

WBCEG Chapter 6 (Bakker, K.: The “matter of nature” in economic geography)

WBCEG Chapter 23 (Robertson, M.: Renaturing the economy)

WBCEG Chapter 39 (McCarthy, J.: Political ecology/economy)

Driver, F. (2004): Imagining the tropics: views and visions of the tropical world. Singapore Journal of Tropical Geography, 25 (1): 1–17.

Livingstone, D. (2002): Race, space and moral climatology: notes toward a genealogy. Journal of Historical Geography, 28 (2): 159–180.

Mezőgazdasági földrajz II. A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás zonalitása és gazdaságföldrajzi problémái I.

REG Chapter 14 (Carney, J.: Converting the wetlands, engendering the environment: the intersection of gender with agrarian change in the Gambia)

REG Chapter 15 (Whatmore, S., Thorne, L.: Nourishing networks: alternative geographies of food)

Ouma, S., Whitfield, L. (2012): The making and remaking of agro-industries in Africa. Journal of Development Studies, 48 (3): 301–307.

Mezőgazdasági földrajz III. A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás zonalitása és gazdaságföldrajzi problémái II.

REG Chapter 11 (Castree, N.: Nature, economy, and the cultural politics of theory: the “war against the seals” in the Bering Sea, 1870–1911)

REG Chapter 12 (Swyngedouw, E.: Modernity and hybridity: nature, regeneracionismo, and the production of the Spanish waterscape, 1890–1930)

Hayter, R. (2003): “The war in the woods”: post-fordist restructuring, globalization, and the contested remapping of British Columbia’s forest economy. Annals of the Association of American Geographers, 93 (3): 706–729.

Termelés I. Értékláncok, termelési hálózatok

CKY Chapter 4 (Commodity chains: where does your breakfast come from?)

WBCEG Chapter 9 (Coe, N. M., Hess, M.: The geographies of production)

WBCEG Chapter 14 (Cook, I., Woodyer, T.: Lives of things)

REG Chapter 8 (Scott, A. J.: Flexible production systems and regional development: the rise of new industrial spaces in North America and Western Europe)

A Progress in Human Geography folyóirat Geographies of production progress reportjai

Cook, I. (2004): Follow the thing: papaya. Antipode, 36 (4): 642–644.

Neilson, J., Pritchard, B., Yeung, H. W-C. (2014): Global value chains and global production networks in the changing international political economy: an introduction. Review of International Political Economy, 21 (1): 1–8.

Termelés II. A vállalat mint gazdaságföldrajzi alapkategória

CKY Chapter 8 (The transnational corporation: how does the global firm keep it all together?)

WBCEG Chapter 4 (O’Neill, P.: The industrial corporation and capitalism’s time–space fix)

WBCEG Chapter 24 (Hsu, J.: Bringing politics back in: reading the firm-territory nexus politically)

WBCEG Chapter 30 (Barkan, J.: The corporation as disciplinary institution)

REG Chapter 9 (Dicken, P.: 9 Global–local tensions: firms and states in the global space-economy)

Schoenberger, E. (1990): The corporate interview as a research method in economic geography. Professional Geographer, 43 (2): 180–189.

Pál V., Boros L. (2010): A globális gazdaság ágazati és területi jellemzői. In: Mészáros R. és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár) 123–171.

Termelés III. A munka földrajzai

CKY Chapter 9 (Labour power: can workers shape economic geographies?)

WBCEG Chapter 27 (Kelly, P. F.: Labor, movement: migration, mobility, and geographies of work)

REG Chapter 6 (Walker, R. A.: 6 Is there a service economy? The changing capitalist division of labor)

REG Chapter 20 (McDowell, L.: Thinking through work: gender, power, and space)

Castree, N. (2007): Labour geography: a work in progress. International Journal of Urban and Regional Research, 31 (4): 853–862.

Rutherford, T. (2010): De⁄re-centring work and class?: A review and critique of labour geography. Geography Compass, 4 (7): 768–777.

Nagy G. (2010): A világgazdaság és a globális munkaerőpiac. In: Mészáros R. és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár) 229–248.

Csere: A piac és a kereskedelem földrajzai, pénzügyi földrajz

WBCEG Chapter 5 (Hall, S.: Theory, practice, and crisis: changing economic geographies of money and finance)

WBCEG Chapter 12 (Berndt, C., Boeckler, M.: Geographies of marketization)

WBCEG Chapter 15 (Engelen, E.: Crisis in space: ruminations on the unevenness of financialization and its geographical implications)

A Progress in Human Geography folyóirat Geographies of circulation and exchange és Geographies of finance progress reportjai

Gál Z. (2010): Pénzügyi piacok a globális térben: a válság szabdalta pénzügyi tér. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1.2. A pénzügyi földrajz vizsgálati területei. 38–55.

Nagy E. (2010): Változó erőviszonyok – átalakuló terek: A kereskedelmi tőke térszerkezet-alakító szerepe az élelmiszer-kiskereskedelemben. In: Sikos T. T. (szerk.): Fenntartható fogyasztás és növekedés határai: új trendek a kereskedelemben. Komárom; Gödöllő: Selye János Egyetem Gazdasági Kar; Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 177–194.

A fogyasztás földrajzai

CKY Chapter 10 (Consumption: is the customer always right?)

WBCEG Chapter 17 (Gidwani, V.: Waste/value)

WBCEG Chapter 28 (Mansvelt, J.: Making consumers and consumption)

A Progress in Human Geography folyóirat Geographies of consumption progress reportjai

Simányi L. (2005): Bevezetés a fogyasztói társadalom elméletébe. Replika, 51–52. 165–195.

A kultúra:gazdaság földrajzai

WBCEG Chapter 34 (Pickles, J.: The cultural turn and the conjunctural economy: economic geography, anthropology, and cultural studies)

Barnes, T. (2005): Culture:economy. In: Cloke, P., Johnston, R. J. (eds.): Spaces of geographical thought. Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi, 61–80.

Nagy E., Boros L. (2010): A kulturális fordulat és hatása a gazdaságföldrajzban. In: Mészáros R. és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár) 57–84.

Az állam mint gazdaságföldrajzi szereplő

CKY Chapter 7 (The state: who controls the economy: firms or governments?)

WBCEG Chapter 19 (Rankin, K. N.: Economic geographies of global governance: rules, rationalities, and “relational comparisons”)

WBCEG Chapter 21 (MacKinnon, D.: Reinventing the state: neoliberalism, state transformation, and economic governance)

WBCEG Chapter 36 (Agnew, J.: Putting politics into economic geography)

REG Chapter 3 (Amin, A.: An institutionalist perspective on regional economic development)

REG Chapter 5 (Gibson-Graham, J. K.: The economy, stupid! Industrial policy discourse and the body economic)

Sassen, S. (2000): Elveszített kontroll? Szuverenitás a globalizáció korában. Helikon, Budapest. Az állam és a hatalom új földrajza. 17–47.

Ellenállás és gazdaságföldrajz: munkásmozgalom, szakszervezetek, egyéb társadalmi mozgalmak

WBCEG Chapter 20 (Wainwright, J.: The geographies of alter-globalization)

WBCEG Chapter 31 (Park, B-G.: Social movements and the geographies of economic activities in South Korea)

REG Chapter 18 (Hudson, R., Sadler, D.: Contesting works closures in Western Europe’s old industrial regions: defending place or betraying class?)

Lier, D. C. (2007): Places of work, scales of organising: a review of labour geography. Geography Compass, 1 (4): 814–833.

Arrighi, G. (1993): Marxista évszázad, amerikai évszázad: a világ munkásmozgalmának kialakulása és átalakulása. Eszmélet, 17. http://epa.oszk.hu/01700/01739/00004/eszmelet_EPA01739_17.item1192.htm

Miskolc–Budapest, 2014. február

Czirfusz Márton

ME MFK Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék

Kép forrása: http://www.canstockphoto.com/word-cloud-for-economic-geography-11750947.html

One comment on “Általános gazdaságföldrajz II. előadás – oktatás a Miskolci Egyetemen

  1. Visszajelzés: Általános gazdaságföldrajz II. gyakorlat – oktatás a Miskolci Egyetemen | Gazdaságföldrajz

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Alapinformációk

This entry was posted on 2014. 02. 05. by and tagged , , .

Navigáció

Egyenlőtlen fejlődés és a munka világa Magyarországon

Az NKFIH PD 120798 számú kutatás honlapja

Grand Challenge

Fashion ethics after the Rana Plaza factory collapse (Exeter Guildhall, 2-6 June 2014)

geographydirections.wordpress.com/

The latest from the Royal Geographical Society (with IBG) publications

De Budapest à Casablanca

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

AESOP Young Academics

The blog of the Young Academics of the Association of the European Schools of Planning

cities@manchester

This blog is no longer updated

Város // Kritika

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

HELYZET MŰHELY

Társadalomtudományi műhely kelet-európai pozíciókról

Hírek az intranet oldalra.

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

GlobalHigherEd

Surveying the Construction of Global Knowledge/Spaces for the 'Knowledge Economy'

Work in Progress

Andrew Leyshon

worklabour

Just another WordPress.com site

Nik Heynen

Department of Geography, University of Georgia

Material geographies series

Workshop No.3, Exeter University, March 13 2009

Tér és Társadalom

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

Antipode Online

Celebrating 50 years of publishing a Radical Journal of Geography, 1969-2019

Progressive Geographies

Thinking about place and power - a site written and curated by Stuart Elden

Magyar Kritikai Geográfusok Fóruma

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

%d blogger ezt kedveli: